top of page
Færøerne_Mykines_Fyrtårn_20.jpg

Ingálvur Av Reyni

Ingálvur av Reyni (født 25. august 1920 i Tórshavn, Færøerne, død 26. august 2005) har haft stor betydning for den udvikling billedkunsten på Færøerne har haft efter sidste verdenskrig. Ingálvur av Reyni var sammen med Joensen-Mikines de kunstnere der gav den færøske billedkunst internationalt format. Ingalvur har via sin urkraft banet nye veje, eksperimenteret og flyttet grænser.Den færøske natur er hovedtemaet. Mennesket skildres i samhørighed med og i modsætning til naturens kræfter – i et stadigt mere abstrakt, kubistisk og moderne inspireret billedsprog. Dramaet ligger både i fortællingen og i selve billedets komposition og farver.

 værker er blevet udstillet både nationalt og internationalt. Ingálvur av Reyni er en vigtig figur i færøsk kunsthistorie og har haft en varig indflydelse på den færøske kunstscene og de efterfølgende generationer af kunstnere.

bottom of page